top of page

FÖRETAGSPOLICYS

Taxi_Nyköping_Oxelösund_-Bildekal_#1_-_V
Trygg taxi
transportkvalitetspolicy

TRYGG TAXI

Säker och trygg Taxi. Under 2006 och 2007 upphandlades och införskaffades alkolås och skyddskameror i alla fordon i Taxi Nyköping – Oxelösund AB. Alkolåset är även inställt på återblås, dvs upprepade blåskontroller under körpassets gång. Syftet med skyddskameror är främst preventivt och skall skydda taxichaufförerna från brott. På detta sätt skapas en trygg arbetsmiljö för förarna och en säker resa för kunderna.

– Vi vill på detta sätt ytterligare kvalitetssäkra våra transporter. När våra kunder stiger in i någon av våra taxibilar skall de känna sig ”hemma” och få en behaglig taxiresa med en professionell förare. Vi har även krav på förarens klädsel, kunden skall se att chauffören kör åt Taxi Nyköping – Oxelösund AB. Våra chaufförer är enhetligt klädda med vit skjorta och slips och mörkblå byxor

Taxi Nyköping – Oxelösund AB verkar även för ”Ökad kunskap och medvetenhet om trafiksäkerhet”. Taxi Nyköping Oxelösund AB har under 10 års tid medverkat på sexåringarnas säkerhetsdagar i samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst, ambulans, polis, NTF, Länsförsäkringar m fl. Dessa dagar omfattar samtliga sexåringar i Nyköping och Oxelösund samt Trosa kommun och syftar till att ge sexåringarna en första inblick i säkerhetstänkande där Taxi Nyköping Oxelösund har bidragit med information om trafiksäkerhet främst med inriktning på vikten av att använda bälteskuddar och säkerhetsbälte i skoltaxi såväl som i privatbilar

SÄKER GRÖN TAXI

Säker Grön Taxi är ett kostnadseffektivt kvalitets- och miljöledningssystem utvecklat specifikt för taxi. Det följer grunderna för ISO 14 001 och hjälper taxiföretag att styra transportarbetet mot en hög och jämn kvalitet med en minimal miljöpåverkan.

Taxi Nyköping – Oxelösund är certifierade enligt Säker Grön Taxi sedan 16 maj 2011.
Ladda gärna ner vårt certifikat här!

Läs mer på: https://www.taxiforbundet.se/saker-gron-taxi/

TRANSPORTKVALITETSPOLICY


* Taxi Nyköping Oxelösund AB:s ambition är att bidra till att nollvisionen uppfylls genom ständiga förbättringar i transportkvalitetsarbetet. Hastighetsbestämmelser och övrig trafiklagstiftning utgör grunden för arbetet.

 

* Taxi Nyköping Oxelösund AB:s fordon ska framföras effektivt, mjukt, miljövänligt och trafiksäkert. Resenären skall uppleva resan som lugn, trygg och behaglig.
* Som medlem i Svenska Taxiförbundet uppfyller Taxi Nyköping Oxelösund AB kvalitetskraven i ”God Taxitradition” och står bakom Svenska Taxiförbundets avsiktsförklaring om trafiksäkerhet, vilket innebär att vi alltid använder bilbälte, kör hastighetsanpassat, är utvilade, drogfria och nyktra i trafiken.

Asset 1.png

MILJÖPOLICY

Bolagets miljöarbete skall bidra till varaktig hållbar samhällsutveckling med hänsyn tillkommande generationer.


* Bolaget följer lagar och föreskrifter som har koppling till verksamhetens betydande miljöpåverkan.
* Bolagets ansvar och inriktning är att ständigt utveckla miljöarbetet och minska bolagets miljöbelastning.
* Bolaget arbetar för ständiga förbättringar och ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
* Bolaget arbetar ständigt för att verksamhetens påverkan på miljön i form av utsläpp, buller och avfall ska minskas.

miljöpolicy
gdpr

GENERAL DATA PROTECTION (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag som heter GDPR (General Data Protection) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

För oss på Taxi Nyköping – Oxelösund AB är det viktigt att ni som kund känner er trygg med att vi behandlar era personuppgifter på ett sätt som är gällande i den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 

 

För att kunna erbjuda våra tjänster till er som kund behandlar vi era personuppgifter.
* Vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten
* Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften
* Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet

 

Dessa uppgifter betyder att vi snabbare kan ta fram erbjudanden eller boka en resa som är relevanta just för er. Datan samlas in genom att ni gör en beställning hos oss via telefon, e-post, via vår webb och bokningsapp samt att vi har möjlighet att skicka SMS-påminnelse eller SMS bekräftelse på era bokningar.

 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos oss, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, det vill säga att dina uppgifter raderas. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Taxi Nyköping – Oxelösund AB på mail: gdpr@taxinyox.se

COOKIE POLICY

När du besöker vår hemsida skickar vi en liten textfil till din dator. Textfilen kallas cookie eller kaka. Cookiens uppgift är att komma ihåg information för att förbättra din upplevelse när du besöker hemsidan.

 

Det finns två typer av cookies och på vår webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas session cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På vår webbplats används även tredjepartscookies för Google Analytics. Syftet med de cookies är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra cookieinställningen i din webbläsare och du kan även spärra cookies. 

bottom of page