top of page

RESEVILLKOR FÖR TAXITRANSPORTER

För dig som reser med Taxi Nyköping – Oxelösund gäller nedanstående villkor, om du eller det företag eller den organisation där du arbetar, ingått ett Företagsavtal Taxiresor med Taxi Nyköping – Oxelösund gäller villkoren i Företagsavtalet före dessa resevillkor.

BESTÄLLNING AV RESA

För dig som reser med Taxi Nyköping – Oxelösund gäller nedanstående villkor, om du eller det företag eller den organisation där du arbetar, ingått ett Företagsavtal Taxiresor med Taxi Nyköping – Oxelösund gäller villkoren i Företagsavtalet före dessa resevillkor.

OM BILEN INTE KOMMER

Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Nyköping – Oxelösund beställningscentral på telefon 0155-217500. Om du har fått ett beställningsnummer är det bra om du har det till hands när du ringer, så går det fortare att identifiera din beställning.
 

HJÄLP MED BAGAGE

Våra chaufförer hjälper dig med i- och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till chauffören. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för.
Om du glömt kvar något i taxibilen ber vi dig att kontakta Taxi Nyköping – Oxelösund beställningscentral på telefon 0155-217500.

 

Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till föraren eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet. Saker av värde som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning.

PRISER

Om resan inte utförs till ett fast pris gäller den taxa som Taxi Nyköping – Oxelösund tillämpar när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler placerade både inne i och utanpå taxibilarna. Som kund har du vanligtvis även möjlighet att begära ett fast pris när du gör din beställning via vår beställningscentral.

Väntetaxa tillämpas från det att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset. Vid förbeställning tillämpas väntetaxa från det att förbeställningstiden är inne, oavsett om resan bokats till ett fast pris eller inte.

BETALNING

Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan flera olika betalningssätt. Taxi Nyköping – Oxelösund accepterar de flesta vanliga kreditkort och även kontanter. Du som privatperson eller företag och har registrerat ett konto hos Taxi Nyköping – Oxelösund kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls av Taxi Nyköping – Oxelösund på din begäran, efter sedvanlig kreditprövning, och då på de villkor Taxi Nyköping – Oxelösund tillämpar. Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning.

REKLAMATION

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du meddelar oss detta genom att under kontorstid kontakta Taxi Nyköping – Oxelösund beställningscentral på telefon 0155-217500 eller mail 217500@taxinyox.se. Det finns även ett formulär på vår hemsida som du kan använda för synpunkter.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 15 dagar efter det att resan ägde rum (eller 15 dagar från det datum då resan, vid utebliven resa, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 15 dagar efter mottagen faktura.
Taxi Nyköping – Oxelösund målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar. Ärendets natur kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre.

TAXI NYKÖPING OXELÖSUNDS ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med Taxi Nyköping – Oxelösund, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Taxi Nyköping – Oxelösund får du information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.


Taxi Nyköping – Oxelösund ansvarar överhuvudtaget inte om Taxi Nyköping – Oxelösunds möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Taxi Nyköping – Oxelösunds kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

KUNDENS SKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA SKADAN

 

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Taxi Nyköping – Oxelösund är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.


FÖRSÄKRING


Samtliga taxifordon som är anslutna till Taxi Nyköping – Oxelösund är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Taxi Nyköping – Oxelösund tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp.
 

HANTERING UTAV PERSONUPPGIFTER


Hantering av personuppgifter sker enligt gällande Integritetspolicy, du hittar aktuell version av policyn här.


OM VI INTE BLIR ÖVERENS
 

Är du inte heller nöjd med beskedet i ärendet, har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Stockholm
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel nr: 08 – 508 860 00

bottom of page